Login  |  Register

Pravo/Advokatura

Advokatska kancelarija Veličković

Apr 1, 2020 |
Pravni saveti , nekretnine , ugovori (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu , ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o delu , ugovor o zakupu , ugovor o radu, ugovor o pozajmici i dr.) i ... Read more

Advokatska kancelarija VST

Jun 21, 2021 |
Advokatska kancelarija VST u Beogradu, počela je sa radom okupljanjem partnera i saradnika - advokata Beograd. Naše višegodišnje iskustvo, kao i predmeti koji su imali ... Read more