User: Password:
   Keep me logged in.
Register  |  I forgot my password

Login  |  Register

Site Name  - Listing Details
ID:470
Title:Advokat Dragi Kojić
URL:https://www.advokatdragikojic.com/
Category:Biznis: Pravo / Advokatura
Description:Pravno savetovanje, advokatske usluge, zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred domaćim sudovima u građanskim predmetima, upravnim postupcima i sporovima, kao i odbranom u krivičnim postupcima sa težištem na krivičnim delima vezanim za privredu.