Login  |  Register

Advokatska kancelarija Veličković

Pravni saveti , nekretnine, ugovori (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o delu, ugovor o zakupu, ugovor o radu, ugovor o pozajmici i dr.) i zastupanje klijenata u vezano za imovinskopravne odnose : pravo osiguranja, nasledno pravo, radni odnosi, stvarno pravo, privredno pravo, upravni sporovi , obligacioni i svojinskopravni odnosi . Posebna specijalizacija je rad u predmetima naknada štete u sabracaju, naplate potraživanja i zastupanje privrednih subjekata pred sudovima i drugim državnim organima, ističemo se kao specijalizovani advokati za razvod braka. Advokatska kancelarija Veličković -  Advokat  Beograd svoje usluge naplaćuje u skladu sa važećom  advokatskom tarifomZa lica slabijih platežnih mogućnosti postoji mogućnost ugovaranja rada na procenat i pružanja pravne  pomoći prilikom oslobođenja od sudske takse.